broj 223, siječanj 2009.

Dražen JONJIĆ

Zadnja promjena: 29.5.2015.
Welcome to Adobe GoLive 6
RAZGOVOR - BRIGADIR ZLATKO FERENČEVIĆ
PUNA POTPORA KANADE ULASKU RH U NATO
MORH - ISPRAĆAJ U MIROVINU
POVRATAK 1. HRVCON-a IZ UNDOF-a
UOČI 16. OBLJETNICE VRO MASLENICA
GMTBR - 1. MEHANIZIRANA BOJNA TIGROVI
OSRH - SPECIJALISTIČKA OBUKA
Domovinski rat - Znanstvenim istraživanjem k povijesnoj istini
Vijesti iz svijeta
Novosti iz vojne tehnike
Kamioni sve važniji
Geneza suvremenog pješaštva (I. dio)
Šakal za afganistanska bespuća
Uvijek brže i (ponekad) sigurnije (II. dio)
Svjetsko tržište korveta i fregata (I. dio)
Povijest britanskog podmorničarstva - oceanske podmornice
Podlistak - Homo Volans, rani hrvatski avijatičari 1550.-1925.

Web info

OGLAS ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DRAGOVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA U OS RH
UOČI 16. OBLJETNICE VRO MASLENICA
MASLENICA - iskaz hrvatske odlučnosti i zajedništva
The sixteenth anniversary of the military-constabulary operation Maslenica

At a time when the enemy wanted to realize his intent to carry out partition of Croatia in the area of Novsko ždrilo, the Croatian state leadership reached a decision on initiating an operation of limited range and objective to reconnect the northern and southern Croatia by road. The operation began on 22 January 1993 at 7:05 a.m. ; it was planned and executed under a code name ?Pirat?. Already after 72 hours the Croatian armed forces realized the main objectives of the operation: the area of Novsko ždrilo and the airport Zemunik were liberated, traffic was enabled on the direction Karlobag-Maslenica-Zadar. The opponent's forces were blocked in Obrovac and Benkovac and conditions were created for liberation of the wider Zadar area and conquering the key facilities on the mountain Velebit.
92 square kilometres of Croatian territory were liberated in the action, the enemy was thrown back from the city of Zadar and the north and the south of Croatia were reconnected. A pontoon bridge on Novsko ždrilo was opened to traffic in late July and thus it began connecting physically the north and south of Croatia.

Vojno-redarstvena operacija Maslenica jednom za sva vremena povezala je sjever i jug Hrvatske, pokazujući spremnost i odlučnost hrvatskog čovjeka u obrani i stvaranju slobodne domovineOperacija je planirana i provedena pod kodnim nazivom Gusar, a započela je 22. siječnja ujutro u 7.05 sati. U operaciji Maslenica sudjelovale su postrojbe tadašnjeg ZP-a i to 4. gbr, TG 112, u kojoj su bili i pripadnici db Obrovac, BG 113, 126 brigada, 7. domobranska pukovnija, domobranske bojne Benkovac i Biograd, 40. inženjerijska bojna, 307.LoB, 72. bVP, 264 IDS, 254 satnija veze, dijelovi topničkih i PZO postrojbi, dijelovi 9., 3., 2., i 1. gardijske brigade, dijelovi postrojbi GSOS-a, Središnjica ED Split, pomorske snage HRM-a (MOMP Ugljan, Odred kopneno-pomorskih diverzanata, 53. bojna mornaričko-desantnog pješaštva, brodovi) te eskadrila helikoptera HRZ-a i specijalne snage MUP-a koje su se nalazile na Velebitu.
Postoje u hrvatskoj povijesti prekretnički događaji, koji bitno usmjeravaju i ostvaruju težnje naroda. Jedan od takvih događaja zasigurno je i vojno-redarstvena operacija Maslenica. U trenucima kada je neprijatelj na području Novskog ždrila želio ostvaritinaum komadanja Hrvatske, hrvatski državni vrh donio je odluku o pokretanju operacije ograničenog dometa i cilja kako bi se sjeverna i južna Hrvatska ponovno cestovno povezale.

Hrvatska povezana za 72 sata


Već nakon 72 sata hrvatske Oružane snage ostvarile su glavne ciljeve operacije:

oslobođeno je područje Novskog ždrila i zračne luke Zemunik te omogućen promet smjerom Karlobag-Maslenica-Zadar. Blokirane su snage protivnika u Obrovcu i Benkovcu te stvoreni uvjeti za oslobađanje šireg zadarskog područja i zauzimanje ključnih objekata na Velebitu.

Unatoč svim diplomatskim naporima, položaj u kojem se nalazio hrvatski jug bio je krajnje dramatičan. Kucnulo je vrijeme za preokret, vrijeme za iskazivanje hrvatske odlučnosti za obranu i oslobađanje dotad okupiranih područja, vrijeme da Oružane snage Republike Hrvatske pokažu kako su u nevjerojatno kratkom vremenu postale ona sila koja je u stanju provesti i najzahtjevnije manevre. I pobijediti. Snaga i odlučnosthrvatskih branitelja iznenadila je i hrvatskog čovjeka koji je osluškivao vijesti znajući da se događa nešto veliko. Silina želje za mijenjanjem neodrživog stanja zatekla je i neprijatelja.


Već nakon 72 sata, hrvatske Oružane snage ostvarile su glavne ciljeve operacije: oslobođeno je područje Novskog ždrila i zračne luke Zemunik te omogućen promet smjerom Karlobag-Maslenica-Zadar. Blokirane su snage protivnika u Obrovcu i Benkovcu te stvoreni uvjeti za oslobađanje šireg zadarskog područja i zauzimanje ključnih objekata na Velebitu.

Zajedništvo hrvatskih branitelja

Zbog pritiska međunarodne zajednice zaustavljeno je napredovanje naših snaga, što je neprijatelj iskoristio za ubrzano dovlačenje pojačanja iz Srbije i BiH kako bi


Šesnaesta obljetnica ove operacije vrijeme je prisjećanja na dane kada su zajedništvo i odlučnost hrvatskih ljudi svladavali i najveće zapreke
izvršio protuudar. No, odbijen je jer su naknadno uvedene u borbu snage 3. gardijske brigade, a dostignuta crta bojišta je stabilizirana. Oslobođena su 92 četvorna kilometra hrvatskog teritorija, neprijatelj je odbačen od grada Zadra, a sjever i jug Hrvatske ponovno su povezani. Potkraj srpnja u promet je pušten i pontonski most na Novskom ždrilu, koji je i fizički spojio hrvatski sjever i jug.


VRO Maslenica na djelu je pokazala junaštvo branitelja iz Dalmacije, Slavonije i gotovo svih krajeva Hrvatske te zajedništvo s građanima Zadra i Ravnih kotara. Prvih dana operacije poginulo je 18 hrvatskih branitelja, a do 31. ožujka poginulo ih je 127, dok je 158 bilo ranjeno. Junaštvo koje su iskazali hrvatski branitelji bilo je golemo, a rezultati njihovih napora i žrtava jednom za sva vremena pokazali su i onim malodušnima kako nije daleko dan kada će svaka stopa domovine biti slobodna.


Šesnaesta obljetnica ove operacije vrijeme je prisjećanja na dane kada su zajedništvo i odlučnost hrvatskih ljudi svladavali i najveće zapreke. Snaga hrvatske odlučnosti da pobijedimo u nametnutom ratu, zajedništvo u najtežim trenucima- to je bila inspiracija da se nakon prekretničke Maslenice nastavi put i da vojska branitelja postane vojska pobjednika.Copyright (c) Služba za odnose s javnošću i informiranje, Odjel Hrvatskih vojnih glasila, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene