broj 223, siječanj 2009.

Napisao i snimio Dražen JONJIĆ

Zadnja promjena: 29.5.2015.
Welcome to Adobe GoLive 6
RAZGOVOR - BRIGADIR ZLATKO FERENČEVIĆ
PUNA POTPORA KANADE ULASKU RH U NATO
MORH - ISPRAĆAJ U MIROVINU
POVRATAK 1. HRVCON-a IZ UNDOF-a
UOČI 16. OBLJETNICE VRO MASLENICA
GMTBR - 1. MEHANIZIRANA BOJNA TIGROVI
OSRH - SPECIJALISTIČKA OBUKA
Domovinski rat - Znanstvenim istraživanjem k povijesnoj istini
Vijesti iz svijeta
Novosti iz vojne tehnike
Kamioni sve važniji
Geneza suvremenog pješaštva (I. dio)
Šakal za afganistanska bespuća
Uvijek brže i (ponekad) sigurnije (II. dio)
Svjetsko tržište korveta i fregata (I. dio)
Povijest britanskog podmorničarstva - oceanske podmornice
Podlistak - Homo Volans, rani hrvatski avijatičari 1550.-1925.

Web info

OGLAS ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DRAGOVOLJNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA U OS RH
GMTBR - 1. MEHANIZIRANA BOJNA TIGROVI
U RATU I U MIRU - ZA HRVATSKU KAO TIGAR
The Guard's Motorized Brigade - The 1st Motorized Battalion Tigers

For Croatia as a Tiger - it has been a motto of the Tigers, of the former Guard's brigade that was renowned during the Homeland War. Nowadays, this is the 1st motorized battalion from the composition of the Guard's motorized brigade. The battalion Tigers is located at the barracks in Petrinja "Lieutenant Colonel Predrag Matanović", and it should be fully modernized within the project Barracks of the 21st century, in line with the latest world's and NATO's standards. In future, the 1st and 2nd mechanized battalion of the Guard's motorized brigade will be situated in that barracks; besides classic combat training carried out in the training area next to the barracks in Petrinja, drivers of the combat armoured vehicles Patria will also undergo training there. The vehicles will be deployed exactly to those two military units. One company of the 1st mechanized battalion Tigers has been organically designated for reception of Patria vehicles, a part of its members underwent training in Finland where combat armoured vehicles are manufactured and one part of the vehicles has already arrived to Croatia.
This year will be marked by the first departure of the entire company from the composition of one battalion to a peacekeeping mission. Within the rotation that will take place in August or September, one company for security from the composition of the 1st mechanized battalion Tigers (the 3rd HRV INF COY and the 6th HRV GUARD) will be deployed to the mission ISAF in Afghanistan. Besides undergoing standard combat training and preparation for participation in missions, Tigers also take part in international military exercises that is an additional benefit in their professional training for that key task of the unit. The battalion's members also occasionally take courses in our country and abroad and as it is the case with other units, learning English language is among priority tasks for forces declared for peacekeeping missions.
Za Hrvatsku kao Tigar - bilo je i ostalo geslo Tigrova, nekoć 1. gardijske brigade proslavljene tijekom Domovinskog rata, danas 1. mehanizirane bojne iz sastava Gardijske motorizirane brigade


"Za Hrvatsku kao Tigar" - bilo je i ostalo geslo Tigrova, nekoć 1. gardijske brigade proslavljene tijekom Domovinskog rata, danas 1. mehanizirane bojne iz sastava Gardijske motorizirane brigade. Da je uistinu tako, vidi se već u uredu zapovjednika bojne pukovnika Ljubomira Udiljaka, jednog od "starih" Tigrova koji, baš kao i u Paucima te u drugim bojnama brigade, čine "kostur" postrojbe. Naime, uz standardna obilježja kao što su državni grb i uokviren tekst himne, na zidu je i stari poster s dobro znanim natpisom koji simbolizira tu brigadu, nasuprot njemu zajednička fotografija trojice Tigrova snimljena u ratu negdje na Velebitu, a tu su i fotografije trojice poginulih pripadnika, među kojima jedna Damira Tomljanovića Gavrana. U kutu strši zastava ratne brigade, a na stolu novi kalendari sa starim oznakama i novim nazivom postrojbe...

U vojarni 21. stoljeća

Jedna satnija 1. mehanizirane bojne Tigrovi ustrojbeno je određena za prihvat Patria
Bojna Tigrovi smještena je u petrinjskoj vojarni "Pukovnik Predrag Matanović", koja bi se u sklopu projekta Vojarna 21.stoljeća trebala potpuno modernizirati u skladu s najnovijim svjetskim i NATO standardima. Ta je vojarna od strateškog značenja za Hrvatsku kopnenu vojsku i naše Oružane snage te je njezina modernizacija predviđena i Dugoročnim planom razvoja OSRH-a. Budući da sadašnji DPR


obuhvaća razdoblje do 2015. godine, do tada se očekuje i realizacija tog projekta u sklopu kojega bi se izgradili dodatni smještajni objekti, što je za postrojbu u kojoj više od polovice pripadnika putuje do vojarne više od stotinu kilometara itekako važno, kao i zapovjedna zgrada za više zapovjedništava, zatim nastavni i sanitetski objekti te polivalentna sportska dvorana. Uz to, u planu je dogradnja radioničkog kapaciteta i adaptacija postojećih skladišnih objekata te sanacija energetskih objekata i instalacija, kao i uređenje prometnica i ukupne vanjske površine. U tijeku je i uređenje poligona, koje je već dobrim dijelom realizirano i na kojemu se već provodi obuka do razine voda, a u sklopu kojega će biti i pješačko strelište. To će znatno olakšati provedbu obuke Tigrova, kao i


Zapovjednik bojne pukovnik Ljubomir Udiljak
Gromova, koji bi se, kad se za to stvore uvjeti, također trebali tamo preseliti. Tako će u budućnosti u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" biti smještene 1. i 2. mehanizirana bojna Gardijske motorizirane brigade, a na poligonu uz petrinjsku vojarnu, osim provedbe klasične borbene obuke, uvježbavat će se vozači borbenih oklopnih vozila Patria, koji će biti raspoređeni u te dvije postrojbe.
Ovu godinu obilježit će i prvi odlazak cijele satnije iz sastava jedne bojne u mirovnu misiju, i to iz Tigrova. Naime, u misiju ISAF u Afganistanu u sklopu rotacije u kolovozu odnosno rujnu, iz 1. mehanizirane bojne gmtbr otići ć e satnija za osiguranje
Naime, jedna satnija 1. mehanizirane bojne Tigrovi ustrojbeno je određena za prihvat Patria. Dio pripadnika prošao je obuku u Finskoj, gdje se proizvode ta borbena oklopna vozila, a dio vozila već je stigao u Hrvatsku. Prvih šest Patria koje preuzimaju Tigrovi trenutačno se nalazi u Đuri Đakoviću, a preostalih petnaest, od kojih će dio biti u Tigrovima, a dio u Gromovima, trebalo bi stići ove godine.

Cijela satnija zajedno u misiju
Ovu godinu obilježit će i prvi odlazak cijele satnije iz sastava jedne bojne u mirovnu misiju, i to iz Tigrova. Naime, u misiju ISAF u Afganistanu u sklopu rotacije u kolovozu odnosno rujnu, iz 1. mehanizirane bojne gmtbr otići će satnija za osiguranje (3. HRV INF COY i 6. HRV GUARD). Ta će satnija u ožujku na slunjskom poligonu provesti vježbu, a pred odlazak u misiju i završnu vježbu. Prema riječima zapovjednika bojne pukovnika Udiljaka, za neke pripadnike to će biti drugi, štoviše i treći odlazak u misiju, a prvi put će otići znatan broj mladih vojnika pa će im iskustvo starijih kolega i zajednički boravak u misiji biti od velike koristi. U sastavu te satnije bit će, dakle, uglavnom mladi vojnici i dio starijih dočasnika te mladi časnici, što je i ogledni primjerak sastava cijele postrojbe (uz dio starijih časnika) u kojoj je prosječna dob pripadnika 26 godina.


Uz petrinjski i slunjski poligon, i oni obuku provode i na preostala dva - u Gašincima i na Crvenoj zemlji kod Knina, a uz standardnu borbenu obuku i pripremu za sudjelovanje u misijama, sudjeluju i na međunarodnim vojnim vježbama, što im dodatno koristi u osposobljavanju za tu ključnu zadaću postrojbe. Pripadnici bojne također povremeno pohađaju tečajeve u zemlji i inozemstvu, a kao i u drugim postrojbama, snagama deklariranim za mirovne misije učenje engleskog jezika je među prioritetnim zadaćama.
Bojna Tigrovi smještena je u petrinjskoj vojarni "Pukovnik Predrag Matanović", koja bi se u sklopu projekta Vojarna 21. stoljeća trebala potpuno modernizirati u skladu s najnovijim svjetskim i NATO standardima
Uz korisnu međunarodnu suradnju, koju ostvaruju u navedenim aktivnostima, pukovnik Udiljak je istaknuo i dobre, obostrano korisne civilno-vojne odnose. Vojska je tamo, slaže se, dobro prihvaćena. Uz domaće Gromove, o kojima ćemo pisati u sljedećem broju, i Tigrovi su u Petrinji sasvim sigurno dobrodošli.


Copyright (c) Služba za odnose s javnošću i informiranje, Odjel Hrvatskih vojnih glasila, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene