broj 297, lipanj 2010.

Dr. sc. Ante NAZOR, ravnatelj Centra

Zadnja promjena: 29.5.2015.
Welcome to Adobe GoLive 6
RAZGOVOR - GENERAL-PUKOVNIK MLADEN KRULJAC
VOJNOOBAVJEŠTAJNA BOJNA HKoV-a
SEMINAR O SNAGAMA ZA SPECIJALNE OPERACIJE
SIGURNOST NA TERENU
MEĐUNARODNI KAMP DOČASNIKA
Vijesti
Novosti iz vojne tehnike
Elektrooptička oprema za specijalne postrojbe
Narko rat na ulicama Jamajke
Uloga napitaka i začina u zaštiti zdravlja
Podlistak - PROTUKOLONIJALNI RATOVI
DOMOVINSKI RAT
HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA U SURADNJI S HRVATSKIM VOJNIKOM OBJAVLJUJE AUTENTIČNE DOKUMENTE I MEMOARSKO GRADIVO VEZANO UZ DOMOVINSKI RAT
Izvješće o djelovanju "Specijalne jedinice milicije Krajine"
IZ DVORA NA PODRUČJU BANOVINE U LIPNJU I SRPNJU 1991. (II. DIO)
Drugi dio "Izvještaja" koji je zapovjednik Specijalne jedinice milicije Krajine Simo Miletić iz Dvora uputio "MUP-u RSK" 19. rujna 1992. govori o borbenom djelovanju te jedinice od kolovoza 1991. do travnja 1992., te potvrđuje njezinu ulogu u borbama u kojima su protjerani Hrvati iz sela Mađara, Staze, Maje, Pecki, Budičine, te iz Hrvatske Kostajnice i Petrinje. Dakako, i ta se jedinica borila u skladu s planovima djelovanja JNA. Suradnja između JNA i jedinica TO u sastavu Zonskog štaba Teritorijalne obrane (ZnŠTO) Banije i Korduna, odnosno Općinskih štabova (OpŠTO) Dvor na Uni, Kostajnica, Petrinja, Sisak, Glina, Vrginmost i Vojnić, kao i ostalih srpskih postrojbi na području Banovine, koja je postojala od samih početaka oružane pobune, potvrđena je posebnom zapovijedi general-majora Špire Nikovića od 19. listopada 1991. da se one "pretpočinjavaju jedinicama JNA - komandi 1. Operativne grupe" i u daljnjem djelovanju upotrebljavaju "kao organski sastav jedinica JNA u zonama borbenih dejstava gdje se nalaze jedinice JNA".

Izvor: "Dana 24.08.1991. godine u koordinaciji sa ŠTO Caprag poslao sam ojačani vod ljudi pod komandom Radišević Stevana pok. i Sanader Dragana kao i Ostojić Željka u selo Mađare radi protjerivanja ustaških snaga. Akcija je izvršena bez povređenih i poginulih, a trajala je do 26.08.1991. godine.

Dana 27.08.1991. godine do 03.09.1991. godine na zahtjev ŠTO Kostajnica uputio sam pomoć od 10 ljudi specijalnoj jedinici u Komogovinu pod komandom Milković Rade koji su čuvali položaj u mjestu Čukur. Ni u ovoj akciji nije bilo povrijeđenih ni poginulih.

07.09.1991. godine na poziv ŠTO Kostajnica uputio sam 2 odelenja ljudi pod komandom Milković Rade i Komljenović Milana u selo Stazu i Majur radi radi potiskivanja ustaških snaga iz tih sela. Akcija je uspješno izvršena bez povređenih i poginulih.

Dana, 08.09.1991. godine na poziv ŠTO Kostajnica pod komandom Buinac Momčila poslao sam ojačano odelenje kao ispomoć specijalnoj jedinici iz Komogovine kod Šupljeg Kamena radi presijecanja komunikacije Kostajnica - Dubica kojim je trebalo spriječiti ustašama dotur hrane i svježih snaga. Akcija je izvršena uspješno bez povređenih.

Dana, 13.09.1991. godine u koordinaciji sa ŠTO Kostajnica a u cilju čišćenja Kostajnice od ustaških snaga poslao sam vod ljudi pod komandom Sanader Željka da u sadejstvu sa specijalnom jedinicom iz Komogovine i ŠTO Kostajnica izvrše navedeni zadatak. Ova akcija je izvršena uspešno bez povređenih.

Također 13.09.1991. godine u koordinaciji sa ŠTO Petrinja dogovorena (u izvorniku je izostavljen dio rečenice, op. a.) hrvatskog sela Pecki od ustaških snaga. U ovu akciju sam poslao odelenje vojne policije na čijem čelu je bio Karapandža Milan. Ova akcija je protekla bez povređenih i poginulih i završila uspješno.

Dana 14.09.1991. godine u koordinaciji sa ŠTO Petrinja uputio sam 20 ljudi pod komandom Sanader Dragana i Radišević Stevana da izvrše čišćenje sela Budičina od ustaških snaga. U toj akciji ustaše su uspjele zarobiti borca Stefanović Čedu koji je naknadno razmijenjen dok povređenih i poginulih nije bilo.

Dana 15/16.09.1991. godine došlo je do razilaženja između Petrinjske struje sa matičnom jedinicom zbog toga što je ŠTO Dvor na Uni polagao pravo na jedinicu zbog toga što nas je pozadinski obezbeđivao. Međutim, petrinjska struja ovakvu saradnju nije prihvatila zbog nama nepoznatih razloga. Ovom prilikom je iz jedinice otišlo oko 20 ljudi na čelu sa Sanader Draganom i Karapandža Milanom.

Dana 17.09.1991. godine usprkos raskolu do kojeg je došlo Ilišević Marko iz petrinjske jedinice pozvao nas da učestvujemo u akciji čišćenja Petrinje što smo mi prihvatili tako da sam u ovu akciju poslao vod ljudi pod komandom Sanader Željka. Ova akcija je trajala do 20.09.1991. godine u njoj je jedino povrijeđen Buinac Momčilo koji je ranjen u desnu nogu lakše. Zbrinut je u ratnoj bolnici Mečenčani a potom u Banja Luci.

Dana 23.09.1991. godine nenajavljeno je došla Operativna grupa JNA za Baniju i Kordun sa dvadesetak oficira i pedesetak vojnika na čelu sa generalom Koturović Dušanom. Ovu operativnu grupu iako je došla nenajavljeno smatrali smo da joj trebamo pomoći u smještaju i drugom jer nam je to od zajedničkog interesa te smo tako i postupili. Naime stavili smo se na raspolaganje ovoj O.G. JNA kako u vezi smještaja tako i prilikom uvođenja borbenih jedinica na terenu Banije a uglavnom su nas koristili kao vodiče i pratnju prvih dana.

Sa ovim stavom nije se složio Sanader Željko koji je sa 12 ljudi napustio objekat i preselio se na petrinsku teritoriju. Iz skladišta jedinice je odvezao svu zalihu naoružanja i druge opreme kao i vozila zaobljena u prethodnim akcijama.

Od 23.09.1991. godine do 07.04.1992. godine bili smo na usluzi ovoj operativnoj grupi za specijalne zadatke a posebno od 03.11.1991. godine kada smo naredbom ministra unutrašnjih poslova Republike srpska Krajina pretpočinjeni 1. Operativnoj Grupi JNA a kasnije 7. O.G. JNA. (...)

Dana 07.04.1992. godine pošto je bilo indicija da će se ova O.G. JNA gasiti u koordinaciji O.G. JNA i SJB Dvor na Uni prebačeni smo u SJB Dvor koji nas je rasporedio u rejon Divuša da osnujemo stanicu u Divuši. Kao najpovoljniju lokaciju sam izabrao Društveni dom u Divuši ..." (Izvornik, strojopis, ćirilica; HR - DASK SCP, SJB Dvor, kut. 1.).Copyright (c) Služba za odnose s javnošću i informiranje, Odjel Hrvatskih vojnih glasila, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene