broj 311, rujan 2010.

Dr. sc. Ante NAZOR, ravnatelj Centra

Zadnja promjena: 29.5.2015.
Welcome to Adobe GoLive 6
VOJSKA PONOVO PRISKAČE U POMOĆ
BLACK BEAR 10

U PLOČAMA OBILJEŽEN DAN HRM-a
BILATERALNA SURADNJA
TROBOJNE STRIJELE
NATO vijesti
Vijesti
Novosti iz vojne tehnike
ŽIVJETI S PRIJETNJOM TERORIZMA
MIKROELEKTROMEHANIČKI SUSTAVI
Podlistak - PROTUKOLONIJALNI RATOVI
DOMOVINSKI RAT
HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA U SURADNJI S HRVATSKIM VOJNIKOM OBJAVLJUJE AUTENTIČNE DOKUMENTE I MEMOARSKO GRADIVO VEZANO UZ DOMOVINSKI RAT
Dokumenti o napadnim operacijama JNA I POBUNJENIH SRBA U DALMACIJI 1991. (I. DIO)
Nakon što su u rujnu 1991. uspjeli obraniti svoj grad od napada JNA i srpskih postrojbi, Šibenčani svake godine s ponosom obilježavaju taj događaj, sjećajući se sedmodnevnih borbi (Rujanski rat) i svojih hrabrih branitelja. Agresorsko topništvo napalo je drevni hrvatski (Krešimirov) grad Šibenik 16. rujna 1991., a prve neprijateljske granate pale su na grad točno u 17.55 sati. Napad je izveden na temelju zapovijedi Komande 9. korpusa Oružanih snaga SFRJ od 16. rujna (operativni broj 1), koju je potpisao zamjenik komandanta toga korpusa, tada pukovnik, Ratko Mladić. Zapovijed je predviđala napad glavnim snagama prema Vodicama i Šibeniku, a pomoćnima prema Zadru, Drnišu i Sinju, kako bi se stvorili uvjeti za odlučujući napad na Zadar, Šibenik i Split, odnosno za izbijanje na Jadransko more i ovladavanje dijelom hrvatske obale. Iako je kao cilj napada u zapovijedi navedena deblokada snaga JNA, stvarni cilj bio je osvajanje spomenutih gradova, odnosno većeg dijela Republike Hrvatske, u skladu s velikosrpskim osvajačkim planovima, u čije se provođenje otvoreno uključila JNA, predvođena srpskim i prosrpski orijentiranim časnicima.

U spomenutoj zapovijedi, koja je poslana 180. mtbr, 557. mpoap, 221. mtbr, tg-4, 9. map i 9. bvp, između ostalog navedeno je:

Na osnovu usmenog naredjenja k-danta vpo 9. korpus je dobio zadatak:

1.- Svim raspoloživim snagama sa sadašnjih položaja energično dejstvovati ka obalnom rubu, sa zadatkom: razbiti snage ZNG i MUP na pravcima nastupanja i deblokirati napadnute jedinice, ustanove, skladišta i objekte JNA.

Gotovost za napad dana 16. 09. 1991. godine u 16.00 časova.

Podržava avijacija po pozivu.

KM 9. k u Kninu.

2.- Odlučio sam: u sadejstvu sa snagama TO Knin, Benkovac i Obrovac izvršiti opšti napad ka moru grupišući glavne snage na pravcu: Knin - s. Miočić - s. Ružić - s. Muć i Planičnik - s. Čista Mala - Vodice, a pomoćne na pravcima Benkovac - s. Smilčić - s. Zemunik i s. Otišić - s. Maljkovo - Sinj sa ciljem: razbiti snage ZNG i MUP na pravcima napada, deblokirati okružene i odsečene snage JNA u Sinju i Drnišu i u bližem zadatku izbiti na liniju: D. Zemunik - s. Polača - s. Čista Mala - s. V. Glava - Moseć - s. Peruča odakle stvoriti uslove za ofanzivna dejstva ka Zadru, Šibeniku, Sinju i Splitu.

Odsudno braniti Maslenički most.

Sve snage TO u zoni dejstva stavljaju se pod komandu k-danta jedinica.

3.- Zadaci jedinica:

3.1.- 221. mtbr (bez okb) sa okb m-84 i snagama TO napada u zoni Planicnik - Vodice - s. Laktac - s. Ježević. Zadatak: uz avio i artiljerijsku podršku u zahvatu pogodnih pravaca razbiti snage MUP i ZNG na pravcima nastupanja, otseći Drniš i obezbedjujući bokove što pre izbiti na liniju: s. Čista Mala - s. V. Glava - Moseć - s. Peruča, deblokirati okružene snage JNA u Drnišu i Sinju i biti u gotovosti za nastavak dejstava ka Zadru, Šibeniku i Splitu.

Podržava avijacija po zahtevu 1 kag-9.

KM u rejonu s. Polača, a IKM u s. Miočić.

3.2.1 180. mtbr sa okb/221. mtbr, okb t-34, snagama 557. mpoap i asc i snagama TO napada u zoni: Obrovac - Maslenički most - Biograd n/m - s. Ostrovica.

Zadatak: u sadejstvu sa 221. mtbr energičnim dejstvima razbiti snage ZNG i MUP na najpogodnijim pravcima nastupanja uz odsudnu odbranu Masleničkog mosta i što pre izbiti na liniju: s. Islam Latinski - s. Donji Zemunik - s. Kakma - Stražbenica odakle biti u gotovosti za dalja dejstva ka Zadru i obalnom rubu gdje deblokirati okružene jedinice JNA.

Podržava avijacija po zahtevu.

KM u Benkovcu, a IKM na Debelo Brdo (tt 339).

3.3- Rezerva: tg-4 sa 1/ic u rejonu Bratiškovci u spremnosti za odbijanje p/n na pravcu: Skradin - Bratiškovci i dejstva na pravcu: s. Travice - s. Pavasovići.

3.4.- Podrška:

a) avijacijska po zahtevu komandanta brigada u tg.

b) artiljerijska: kag-9 formira 9. map. komandant kag-9 k-nt 9. map.

Zadaci: iz sadašnjih rejona podržati napad snaga korpusa na pravcima Knin - Drniš - Split i Poličnik - s. Čista Mala -Vodice.

4.- Mere borbenog obezbedjenja: u toku dejstva preduzeti sve mere obezbedjenja b/d.

5.- Produžiti sa mobilizacijom i popunom jedinica. Ljudstvo i ms planski upućivati u jedinice.

6. Pozadinsko obezbedjenje organizovati osloncem na sopstvene snage i resurse teritorije i planski sprovoditi u duhu zapovesti po pozadini.

7.- Komandovanje i veze:

KM korpusa u Kninu, zadejstvovano.

IKM s. Miočić (po potrebi)

8.- Izveštaje dostaviti:

-redovne, do 20.00 sa stanjem u 19.00, a vanredne po potrebi.

Signali:

-početak napada ""Sloboda""

-prekid dejstava ""More"". (Izvornik, strojopis, latinica, HR-HMDCDR)Copyright (c) Služba za odnose s javnošću i informiranje, Odjel Hrvatskih vojnih glasila, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene