broj 314, listopad 2010.

Dr. sc. Ante NAZOR, ravnatelj Centra

Zadnja promjena: 29.5.2015.
Welcome to Adobe GoLive 6
HRVATSKA VOJSKA UREĐUJE VUKOVAR
RAZGOVOR - PUKOVNIK DRAŽEN JONJIĆ

HRZ i PZO
MEĐUNARODNE MIROVNE MISIJE
PRIMOPREDAJA ZAPOVJEDNIKA ZDRUŽENOG NATO ZAPOVJEDNIŠTVA U NAPULJU
PRISEGNUO PETI NARAŠTAJ DRAGOVOLJNIH ROČNIKA
NATO Vijesti
Vijesti
Novosti iz vojne tehnike
AMFIBIJSKI BRODOVI (III. DIO)
SVEMIRSKI OTPAD
Podlistak - PROTUKOLONIJALNI RATOVI
DOMOVINSKI RAT
HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA U SURADNJI S HRVATSKIM VOJNIKOM OBJAVLJUJE AUTENTIČNE DOKUMENTE I MEMOARSKO GRADIVO VEZANO UZ DOMOVINSKI RAT
Dokumenti o napadnim operacijama JNA I POBUNJENIH SRBA U DALMACIJI 1991. (IV. DIO)
Nakon zapovijedi Komande 9. (Kninskog) korpusa da 18. rujna iz napadne operacije prema Vodicama prijeđe u obranu dostignutih crta, Komanda Vojnopomorske oblasti je 20. rujna 1991., s "isturenog komandnog mjesta" na otoku Visu, zapovijedila svojim kopnenim, pomorskim i zrakoplovnim postrojbama daljnje napadno djelovanje prema Splitu, Šibeniku, Zadru i Dubrovniku s ciljem razbijanja hrvatskih snaga, zauzimanja vojnih objekata te odsijecanja Dubrovnika od ostalog dijela teritorija RH. Upravo zapovijed da se Dubrovnik, u kojem nije bilo vojarni JNA ili "ugroženih Srba", blokira i odsiječe od ostatka Hrvatske, uz brojne druge primjere, potvrđuje zaključak da glavni cilj napada JNA i srpskih snaga u Dalmaciji, kao i drugdje u Hrvatskoj, nije bila deblokada vojarni, nego zauzimanje većeg dijela teritorija Republike Hrvatske. I ovu je zapovijed potpisao "komandant" Vojno pomorske oblasti viceadmiral Mile Kandić. U njoj je, između ostaloga, navedeno:

1. (...) Oružane snage Republike Hrvatske, posle niza provokacija izvršile su blokadu svih jedinica JNA u kasarnama i drugim vojnim objektima i prešle u otvoreni napad, čime je nanošenjem gubitaka i paralisanjem normalnog rada objavljen rat JNA. Premeštanje jedinica iz Republike Slovenije je potpuno prekinuto. Ovim je ugrožena njena b/g. Daljom eskalacijom sukoba ugrožen je teritorijalni integritet SFRJ sa nesagledivim posledicama. Međunacionalni sukobi sve više prerastaju u građanski rat širih razmera. Predsedništvo SFRJ nema kontrolu nad događajima u zemlji. Anarhija i haos prevladali su u bitnim segmentima države. Zemlja se nalazi pred raspadom. Nisu stvoreni uslovi za mirno razrešenje jugoslavenske krize.

2.- Zadatak VPO:

Jedinice 9. K sa 46. partd, u sadejstvu sa jedinicama 8. VPS, Flote, RV i PVO i dobrovoljačkim jedinicama, energičnim dejstvima težišno po vitalnim objektima gradova: Zadar, Šibenik i Split, deblokirati kasarne i zauzeti vojne objekte, razbiti snage paravojnih formacija i prinuditi ih na predaju.

Jedinicama 9. VPS (472. mtbr), što pre izbiti na Jadransku magistralu u širem rejonu Dubrovnika, deblokirati vojno odmaralište "Kupari", zaposesti objekat "Srđ", blokirati grad Dubrovnik i odeseći ga od ostalog dela teritorije Republike Hrvatske. Biti u gotovosti za angažovanje snaga prema naknadno dobijenim zadacima.

Jedinicama Flote nastaviti sa pomorskom blokadom jadranskih luka, prema ranijoj odluci i vatrom podržati dejstva jedinica VPS i KoV i gradovima težišno u rejonima Split, Zadar, Šibenik i Ploče. Grupu brodova udarnih pomorskih snaga (1 tč i 2 rtop) popuniti minama i biti u gotovosti za ofanzivno miniranje u cilju zaprečavanja pojedinih luka i važnih pomorskih ruta. U slučaju agresije spolja biti u gotovosti za prenošenje dejstva na more i zatvaranje osnovnih pravaca. Podržava 1. Ko RV i PVO. KM na IKM VPU Vis. (...)

4.- Odlučio sam snagama vpo i dobrovoljačkim jedinicama u sadejstvu sa RV i PVO preći u napad na centralnom i južnom dijelu jpv sa ciljem: energično dejstvovati po vitalnim objektima gradova Zadar, Šibenik i Split, deblokirati kasarne i povratiti vojne objekte, razbiti snage paravojnih formacija i prinuditi ih na predaju.

Dijelom snaga (472. mtbr) izbiti na Jadransku magistralu u širem rejonu Dubrovnika, deblokirati vojne objekte, blokirati grad Dubrovnik i odsjeći ga od ostalog dijela teritorije RH.

Jedinicama flote nastaviti pomorsku blokadu i podržati dejstva jedinica VPS i KoV-a, težišno u centralnom dijelu, biti u gotovosti za ofanzivno miniranje mora. (...)

Sprečiti predaju objekata i borbene tehnike, naoružanja i municije protivniku U nemogućnosti odbrane uništiti. (...)

5. Zadaci jedinicama:

5.1. 9. K sa 46. partd, 405. PB i dobrovoljačkim jedinicama u sadejstvu sa snagama 8. VPS, snagama garnizona Zadar, Šibenik i Split i Flote i uz podršku snaga RV i PVO izvodi napad u zoni svoje odgovornosti sa zadatkom:

Energično dejstvovati po vitalnim objektima gradova Zadar, Šibenik i Split, deblokirati kasarne i povratiti vojne objekte, razbiti snage paravojnih formacija i primorati ih na predaju.

Osigurati bokove sa pravaca mogućeg ugrožavanja. Biti u gotovosti za angažovanje snaga prema naknadno dobijenim zadacima. Stvarati neprekidne rezerve od dobrovoljačkih sastava koje težišno angažovati za kontrolu teritorije i osiguranje dejstva glavnih snaga. (...)

Podržava RV i PVO - po zahtevu. KM Knin (zgrada Komande).

5.3. 8. VPS bez VPU Vis i Lastovo ima zadatak:

Produžiti s odbranom vojnih objekata i sadejstvovati snagama 9. K u deblokadi istih. Izvršenju zadataka sadejstvuju snage Flote. Objekte pripremiti za rušenje, u nemogućnosti odbrane iste srušiti. Podržava RV i PVO - po zahtevu. KM Šibenik (zgrada Komande). (...)

9.- Komandovanje i veze: - IKM o. Vis; - Vezu održavati po planu veza

- Izveštaje dostavljati: redovne u 08,00 i 20,00 sa stanjem u 06,00 i 18,00 a vanredne po potrebi. (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 2., kut. 5010)

? U sljedećem broju: Dokumenti o napadnim operacijama JNA i pobunjenih Srba u Dalmaciji 1991. (V. dio)Copyright (c) Služba za odnose s javnošću i informiranje, Odjel Hrvatskih vojnih glasila, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene