broj 390, ozujak 2012.

Leida PARLOV, VOb, snimio Tomislav BRANDT, VOb
Zadnja promjena: 29.5.2015.
Welcome to Adobe GoLive 6
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ GENERALA ZBORA IMRE AGOTIĆA
VOJNOOBAVJEŠTAJNA BOJNA HKoV-a
RAZGOVOR - PUKOVNICA KAREN TISSOT VAN PATOT
RAZGOVOR - PUKOVNIK MARTIN GROSSKLAUS
OPERACIJA ISAF
ORUŽANE SNAGE TRAJNA INSPIRACIJA FOTOREPORTERIMA
Vijesti
NATO novosti
DIMDEX 2012
Novosti iz vojne tehnike
ZAPOVIJEDANJE I NADZOR (2. DIO)
BESPOSADNI SUSTAVI
Podlistak - GRAĐANSKI RATOVI 1945. - 2011.

VOJNOOBAVJEŠTAJNA BOJNA HKoV-a
KLEK-12
Vježba je jedan od dva ključna obučna događaja ove elitne postrojbe Oružanih snaga ove godine. U prvoj fazi provedena je vježba na zemljovidu, gdje se zapravo uvježbava zapovjedništvo u procesu donošenja odluke pošto je primilo zadaću od nadređenog zapovjedništva. U drugoj fazi kad je zapovjednik Namjenskih organiziranih snaga sa svojim zapovjedništvom razradio plan djelovanja, provedeno je podizanje razine borbene spremnosti podređenih postrojbi u vježbi, njihova priprema te ubacivanje u područje operacije


Tijekom ožujka pripadnici Vojnoobavještajne bojne HKoV-a uspješno su proveli vrlo zahtjevnu vježbu kodnog naziva Klek-12. Nakon određenog ciklusa obuke višednevnom vježbom provjerili su svoje specijalističke vještine i ocijenili sposobnosti u provedbi kompleksnih zadaća.

Iskoristili smo ovu priliku te obišli Vojnoobavještajnu bojnu, kako u njihovoj bazi u vojarni "Sv Petar" u Ogulinu tako i tijekom provedbe vježbe na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" na Slunju.

Centralizirana koordinacija radi najdjelotvornije uporabe resursa

Vježba je jedan od dva ključna obučna događaja ove elitne postrojbe Oružanih snaga u 2012. godini, istaknuo je zamjenik zapovjednika bojne bojnik Goran Atlija, a provodila se u dvije faze koje su vrlo povezane. Naime, u prvoj fazi provedena je vježba na zemljovidu (MAPEX) gdje se uvježbava zapovjedništvo u procesu donošenja odluke pošto je primilo zadaću od nadređenog zapovjedništva. U zadanom vremenu zapovjedništvo postrojbe na zemljovidu je moralo razumjeti zadaću, razraditi prihvatljivu inačicu djelovanja te cjelokupni proces završiti izradom operativne zapovijedi za podređene ustrojbene cjeline.

U drugoj fazi kad je zapovjednik NOS-a sa svojim zapovjedništvom razradio plan djelovanja, provedeno je podizanje razine borbene spremnosti podređenih postrojbi u vježbi, njihova priprema te ubacivanje u područje operacije. Ovdje su taktički elementi postrojbe u zadanom vremenu morali provesti jasno definirane zadaće iz operativne zapovijedi u protivničkom okružju. Dok se u prvoj fazi težilo uvježbavati stožerne elemente u pravilnom postupku priprema za zadaću, u drugoj, dinamičkoj fazi došli su do izražaja osposobljenost timova i skupina u provedbi zadaća u dodijeljenom im području operacije.

Tijekom provedbe vježbe težište je bilo i na jednom načelu obavještajne djelatnosti, a to je centralizirana koordinacija radi osiguranja najdjelotvornije uporabe svih raspoloživih resursa. Vježba se provodila prikupljanjem i obradom podataka obavještajnih disciplina - ljudski izvori (HUMINT), elektroničko izviđanje (SIGINT), slikovni prikazi - izvori (IMINT) i otvoreni izvori (OSINT). Vojnoobavještajna bojna je provedbom ovakvog složenog, glavnog, obučnog događaja sustavnim procesom zapovjednog usmjerenog prikupljanja obavještajnih podataka i informacija te izradom obavještajnih proizvoda uvježbavala rad radi sagledavanja sposobnosti potpore procesu planiranja i odlučivanja na zahtijevanoj razini.


Uvježbavanje zapovjedništva u procesu donošenja odluka

Bojnik Atlija ističe da je vrlo zadovoljan postignutim rezultatima. Naime, tijekom cijelog procesa naši certificirani CREVAL ocjenjivači provodili su ocjenjivanje Naglasio je i da je postignuta vrlo dobra međugranska suradnja gdje su pripadnici Eskadrile transportnih helikoptera HRZ-a i PZO-a pokazali iznimno zalaganje te pomogli provesti zadane ciljeve obuke.

Što se tiče planova u budućnosti, bojnik Atlija napomenuo je da će se raščlambom vježbe te izradom naučenih lekcija dobiti jasne smjernice u daljnjem obučnom procesu, što je i jedan od ciljeva vježbe. "Jedna od glavnih odrednica vojnoobavještajnog djelovanja jest pogled unaprijed. Upravo vođeni takvim promišljanjem želimo provedbom obuke i osposobljavanja naših pripadnika biti spremni odgovoriti svim budućim izazovima koji će se postaviti pred našu postrojbu", ističe bojnik Atlija.

Pokazana sposobnost ubacivanja u područje operacija i izvlačenje zračnim putem


Vježba se provodila prikupljanjem i obradom podataka obavještajnih disciplina - ljudski izvori (HUMINT), elektroničko izviđanje (SIGINT), slikovni prikazi - izvori (IMINT) i otvoreni izvori (OSINT).

O drugoj fazi vježbe KLEK-12 razgovarali smo za zapovjednikom NOS-a satnikom Petrom Kampićem, koji je prije svega istaknuo kompleksnost ove dvostrane vježbe na zemljištu i naglasio najvažnije čimbenike koji je čine jednom od najzahtjevnijih vježbi dosad provedenih. Vježba je provedena prema scenariju koji je postrojbu smjestio u aktualno okružje u kojima se nalaze snage NATO saveza, gotovo jednako okružju u kojem se provodi operacija ISAF.

Postrojba je ovom vježbom pokazala sposobnosti: ubacivanja u područje operacija i izvlačenje zračnim putem, stavljanje pod nadzor velikog područja operacija, rabeći timove za dubinski nadzor, besposadne letjelice i elektroničko djelovanje, autonomnost bez logističke potpore u trajanju sedam dana, prijenos prikupljenih podataka, nominacija i selektiranje ciljeva, praćenje ciljeva, analitičke obrade prikupljenih obavještajnih podataka, upravljanje postrojbama na terenu u skladu s obavještajnom procjenom te bliske zračne potpore. Da bi vježba bila što realnija, sudjelovale su i snage suprotne strane (OPFOR). Snage OPFOR-a su uključivale pripadnike s velikim iskustvom iz međunarodnih vojnih operacija koji su također uložili golem napor da bi se vježba održala u što realnijim uvjetima.

Ističući iznimno zadovoljstvo provedbom vježbe, satnik Kampić je naglasio da je ona pokazala gdje je postrojba trenutačno s uvježbanosti timova, skupina i posada. Pokazala je i sposobnosti suradnje svih ustrojbenih cjelina u bojni, stanjem i kvalitetom opreme potrebne za provedbu ovakvih zadaća. Treba istaknuti provedbu bliske zračne potpore i s prednjim zračnim kontrolorima (JTAC) na terenu. Naime, prvi put zračnu potporu našim timovima na terenu osiguravalo je zrakoplovstvo jedne NATO saveznice, u ovome slučaju zrakoplovstvo SAD-a iz baze Aviano.


Postrojba je ovom vježbom pokazala sposobnosti: ubacivanja u područje operacija i izvlačenje zračnim putem, stavljanje pod nadzor velikog područja operacija, rabeći timove za dubinski nadzor, besposadne letjelice i elektroničko djelovanje, autonomnost bez logističke potpore u trajanju sedam dana, prijenos prikupljenih podataka, nominacija i selektiranje ciljeva, praćenje ciljeva, analitičke obrade prikupljenih obavještajnih podataka, upravljanje postrojbama na terenu u skladu s obavještajnom procjenom te bliske zračne potpore.

Copyright (c) Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene