Tema broja: PHIBLEX - Prvi korak
Brodovi Flote HRM u vježbi "PHIBLEX"
Uz američki desantni brod USS Austin u vježbi "PHIBLEX"/"Prvi korak" sudjelovalo je i šest brodova Flote Hrvatske ratne mornarice: raketna topovnjača Šibenik (RTOP-21), desantni brod-minopolagač Cetina (DBM-81), desantno-jurišni brodovi DJB-104 i DJB-107 te ophodni brodovi OB-63 i Hrvatska Kostajnica (OB-64) pa donosimo njihove temeljne značajke.


Desantni brod-minopolagač Cetina (DBM-81)

Standardna istisnina 540 tona
Puna istisnina 945 tona
Duljina 49,69 metara
Širina 10,2 m
Gaz 2,6 m
Pogon dva Dieselova motora Burmeister & Wain Alpha Diesel 10V 23L VO svaki snage 1140 kW (1551 KS) pokreću dvije osovine, vijci s prekretnim krilima
Najveća brzina 12,5 čvorova
Brzina krstarenja 12 čv
Doplov 1400 Nm sa 12 čv
Autonomnost 12 dana
Posada 32 (tri časnika, šest dočasnika)
Korisna nosivost 300 tona
Naoružanje - dva dvocijevna topa AK-230 kalibra 30 mm dometa 4 km
- četverocijevni top M-75 kalibra 20 mm dometa 3 km
- četverostruki lanser MTU-4 za protuzračne projektile Strela-2M
- 100 morskih mina MNS - M90
Navigacijski radar Decca 1290A
Gradnja BSO, Split
Ulazak u Flotu HRM 19. veljače 1993.


Desantno-jurišni brodovi DJB-104 I DJB-107

Standardna istisnina 32 tone
Puna istisnina 38 tona
Duljina 21,3 metra
Širina 4,8 m
Gaz 1,1 m
Pogon Dieselov motor MTU 12 V 338 TC 81 snage 993 kW (1351 KS)
Najveća brzina 25 čv
Brzina krstarenja 21 čv
Doplov 300 Nm
Autonomnost 1 dan
Posada 6 (dva dočasnika)
Korisna nosivost 60 vojnika ili 6 tona tereta
Naoružanje - top M-71 kalibra 20 mm dometa 3 km
- bacač granata BP-30 kalibra 30 mm dometa 2,2 km
Navigacijski radar Decca 1216A
Gradnja Greben, Vela Luka
Ulazak u Flotu HRM 1991.


Ophodni brodovi OB - 63 i Hrvatska Kostajnica (OB - 64)

Standardna istisnina 125 tona
Puna istisnina 142 tona
Duljina 33,4 metra
Širina 6,74 m
Gaz 2,3 m
Pogon dva Dieselova motora SEMT - Pielstick 12 PA 4 V 200 VGDS svaki snage 2426 kW (3300 KS) pokreću dvije osovine, vijci s fiksnim krilima
Najveća brzina 27 čvorova
Brzina krstarenja 24 čv
Doplov 500 Nm sa 24 čv
Autonomnost 5 dana
Posada 21 (dva časnika, šest dočasnika)
Naoružanje - top Bofors SAK 40L/70-315 kalibra 40 mm dometa 12 km
- četverocijevni top M-75 kalibra 20 mm dometa 3 km
- četverostruki lanser MTU-4 za protuzračne projektile Strela-2M
- protupodmorničke dubinske bombe
Navigacijski radar Decca 1216C
Sonar Simrad SQS 3D/SF
Gradnja Brodogradilište Kraljevica
Ulazak u Flotu HRM 1992.


Raketna topovnjača Šibenik (RTOP - 21)

Standardna istisnina 237 tona
Puna istisnina 260 tona
Duljina 44,99 metara
(c)irina 8,4 m
Gaz 2,6 m
Pogon CODAG konfiguracija, dvije plinske turbine Rolls-Royce Marine Proteus 52 M/ 558 svaka snage 3309 kW (4500 KS) i dva Dieselova motora MTU 16 V 538 TB91 svaki snage 2647 kW (3600 KS) pokreću četiri osovine, brodski vijci s prekretnim krilima propelera
Najveća brzina 40 čvorova
Brzina krstarenja 22 čv
Doplov 500 Nm sa 35 čv
780 Nm sa 22 čv
Autonomnost 5 dana
Posada 30 (četiri časnika, 11 dočasnika)
Naoružanje - četiri (ili dva) protubrodska projektila Saab Missiles RBS 15B dometa 80 kilometara - top Bofors SAK 57 L/70 Mk 1 kalibra 57 mm učinkovitog dometa 12 km (površinski ciljevi)/ - šestcijevni top AK-630 kalibra 30 mm dometa 4 km sustava Gatling
Sustav za upravljanje paljbom Deimos /Fobos (preinaka sustava Philips 9LV 202 Mk 2)
Navigacijski radar Decca 1226
Gradnja Brodogradilište Kraljevica
Ulazak u Flotu HRM 28. rujna 1991.