broj 445, travanj 2014.

Tina MARINIĆ, fotoarhiva VOB-a
Zadnja promjena: 11.4.2014.
Welcome to Adobe GoLive 6
USKRSNE ČESTITKE
KONFERENCIJA "PET GODINA HRVATSKE U NATO SAVEZU"
RAZGOVOR - GENERAL ZBORA JEAN-PAUL PALOMÉROS, VRHOVNI SAVEZNIČKI ZAPOVJEDNIK ZA TRANSFORMACIJU
GORDANA GARAŠIĆ PRVA ŽENA S GENERALSKIM ČINOM U OSRH
23. OBLJETNICA AKCIJE PLITVICE
RAZGOVOR - ČASNIČKI NAMJESNIK RICHARD T. SMALL, PRVI DOČASNIK ACO NATO-A
VOJNO-OBAVJEŠTAJNA BOJNA
PRIMOPREDAJA DONIRANIH AMERIČKIH MRAP VOZILA HRVATSKOJ
SRETAN USKRS JE SAMO SVETI USKRS!
Vijesti
NATO novosti
Novosti iz vojne tehnike
LASERSKO ORUŽJE (II dio)
TAJNA STROJNICE BROWNING
NOVE TEHNOLOGIJE-KATALIZATOR RAZVOJA I ISTRAŽIVANJA

VOJNO-OBAVJEŠTAJNA BOJNA
RAZVOJ SPOSOBNOS TI - TEMELJ USPJEHA
VOJNO-OBAVJEŠTAJNA BOJNA PRIKUPLJA OBAVJEŠTAJNE PODATKE ELEKTRONIČKIM IZVIĐANJEM TE IZ OTVORENIH, LJUDSKIH I SLIKOVNIH IZVORA. ZA OPERATIVNU SPOSOBNOST DUBINSKOG NADZORA PRIPADNICI VOB-a OBUČENI SU DO IZVRSNOSTI I SPREMNI SU U SVAKOM TRENUTKU UBACITI SE KOPNOM, VODOM ILI ZRAKOM U PODRUČJE OPERACIJA. NAKON STAVLJANJA CILJA POD NADZOR PRIPADNICI VOB-a MOGU U REALNOM VREMENU DOSTAVITI ZAPOVJEDNIŠTVU OBAVJEŠTAJNE INFORMACIJE KORISTEĆI SE SLIKOM I ZVUKOM. UDALJENOST U OVOM SLUČAJU NIJE PREPREKA, A DJELOVANJE PRIPADNIKA SE MOŽE NASTAVITI DO PETNAEST DANA BEZ POTREBE ZA POPUNOM...


ISTAR koncept (Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Reconnaissance) zahtijeva koordinirano prikupljanje, obradu i raspodjelu pravodobnih, točnih, relevantnih i pouzdanih podataka i informacija koje podupiru planiranje i vođenje operacija, proces određivanja ciljeva te integraciju učinaka.
Vojno-obavještajna bojna postrojba je Hrvatske kopnene vojske namijenjena za provedbu obavještajnog djelovanja sa zadaćom obavještajne potpore snagama te razvoj ISTAR sposobnosti. ISTAR koncept (Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Recconisance) zahtijeva koordinirano prikupljanje, obradu i raspodjelu pravodobnih, točnih, relevantnih i pouzdanih podataka i informacija koje podupiru planiranje i vođenje operacija, proces određivanja ciljeva te integraciju učinaka. Temeljna je zadaća VOB-a obavještajno djelovanje prikupljanjem podataka i izradom obavještajnih proizvoda. Postrojba razvija sposobnosti prikupljanja preko četiri obavještajne discipline definirane Savezničkom i nacionalnom obavještajnom doktrinom.

Obavještajne discipline prikupljanja su načini ili sustavi kojima se koriste za promatranje, osjećanje i snimanje ili dostavljanje informacija o uvjetima, situacijama i događanjima te u konačnici rezultiraju obavještajnim proizvodom. Prikupljanje obavještajnih podataka druga je faza obavještajnog ciklusa, a sam ciklus je kompleksan spoj aktivnosti koji se sastoji od više faza koje se provode na različitim razinama i različitim brzinama, a provodi se u četiri faze: usmjeravanje, prikupljanje, obrada i raspodjela.

DUBINSKO IZVIĐANJE

Vojno-obavještajna bojna prikuplja obavještajne podatke elektroničkim izviđanjem i iz otvorenih, ljudskih i slikovnih izvora.


Terenski HUMINT timovi su isključivo namijenjeni za provedbu zadaća u mirovnim vojnim operacijama, te se njihovo osposobljavanje i provodi usredotočenjem na zadaće u MVO.

Prikupljanje iz otvorenih izvora je stvaranje obavještajnog proizvoda izvedenog iz javno dostupnih informacija, kao i iz ostalih neklasificiranih informacija ograničene distribucije ili pristupa. Neklasificirane i javno dostupne informacije prikupljaju se iz medija, tehničkih publikacija i priručnika te interneta i dr.

Prikupljanje informacija ljudskim izvorima ( HUMINT) stvara obavještajni proizvod o različitim točkama i osobama od obavještajnog interesa. Jedna je od najstarijih obavještajnih disciplina, a VOB je provodi dvjema sposobnostima, dubinskim izviđanjem i terenskim HUMINT djelovanjem.

Kada govorimo o dubinskom izviđanju valja istaknuti zadaću prikupljanja obavještajnih podataka iz protivničke pozadine. Za operativnu sposobnost dubinskog nadzora pripadnici VOB-a obučeni su do izvrsnosti, te su spremni u svakom trenutku ubaciti se kopnom, vodom ili zrakom u područje operacija. Nakon stavljanja cilja pod nadzor pripadnici VOB-a mogu u realnom vremenu dostaviti zapovjedništvu obavještajne informacije koristeći se slikom i zvukom. Udaljenost u ovom slučaju nije prepreka, a djelovanje pripadnika može se nastaviti do petnaest dana bez potrebe za popunom. No tu ne završava ono po čemu je ova postrojba posebna. Naime, pripadnici VOB-a su osim toga osposobljeni za blisku zračnu potporu što podrazumijeva sposobnost upravljanja i koordinacije kopnenih snaga sa zrakoplovstvom na taktičkoj razini.

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA IZ SLIKOVNIH IZVORA

Terenski HUMINT timovi su isključivo namijenjeni za provedbu zadaća u mirovnim vojnim operacijama, te se njihovo osposobljavanje i provodi usredotočenjem na zadaće u MVO. Zadaće prikupljanja iz ljudskih izvora pripadnici VOB-a provodili su tijekom misije ISAF u sastavu MLOT timova (Mobile Liaison and Observation Team) u sastavu PRT Chaghcharan, RC WEST sa zadaćom provedbe višednevnih ophodnji radi prikupljanja obavještajnih podataka.


VOB je elektroničkim djelovanjem sposoban pružiti potporu operacijama suprotstavljanja konvencionalnoj vojnoj prijetnji, asimetričnim ugrozama, te civilnim institucijama u svladavanju kriznih situacija u društvu.

Za provedbu prikupljanja iz slikovnih izvora VOB je opremljen sustavima IBL (sustav izvidničkih besposadnih letjelica) taktičke razine (Mini UAS - Unmanned Areial System) i operativne razine /SR UAS-Short range). Za svaki od tih sustava, pripadnici VOB-a moraju vladati različitim vještinama upravljanja za dostizanje taktičke ili operativne uporabe sustava kao i sposobnosti razmještaja u prostoru. Postoji cijeli niz zadaća za razvoj sposobnosti prikupljanja iz slikovnih izvora za koje se u VOB-u izgrađuju vještine i sposobnosti, a dijele se u tri skupine: potpora suprotstavljanju konvencionalnoj vojnoj prijetnji (izviđanje područja operacija, nadzor manevra, nadzor i navođenje topničke paljbe, procjena oštećenosti u borbi, određivanje mjesta cilja), potpora vojnim djelovanjima u suprotstavljanju asimetričnim ugrozama (praćenje stacionarnih i pokretnih ciljeva, pretraživanje gusto izgrađenih područja, potraga za specifičnim ciljevima, pretraživanje prilaza-komunikacija, pretraživanje područja i definiranih prostora) i potpora civilnim institucijama u svladavanju kriznih situacija u društvu (potpora u zadaćama traganja i spašavanja, umanjivanja posljedica prirodnih katastrofa, potpora policijskim snagama u suprotstavljanju organiziranim kriminalnim skupinama i pojedincima, potpora u protuterorističkim djelovanjima), na nacionalnoj razini i međunarodnom okruženju.

ELEKTRONIČKO IZVIĐANJE


Temeljna je zadaća VOB-a obavještajno djelovanje prikupljanjem podataka i izradom obavještajnih proizvoda.Vojno-obavještajna bojna prikuplja obavještajne podatke elektroničkim izviđanjem te prikupljanjem iz otvorenih, ljudskih i slikovnih izvora.

Osim navedenih obavještajnih disciplina pripadnici VOB-a su osposobljeni i za prikupljane obavještajnih podataka elektroničkim izviđanjem s ciljem potpunog razumijevanje situacije tijekom provođenja operacije, te napadnih i obrambenih učinaka. Vojno-obavještajna bojna elektroničkim izviđanjem prikuplja obavještajne podatke, nominaciju i praćenje ciljeva, procjenu stanja cilja, elektronički raspored snaga, te zaštitu vlastitih i prijateljskih snaga. Kako bi se protivniku onemogućila uporaba elektromagnetskog spektra i time narušilo njegove C2 sustave, te sustave ciljanja i navođenja provodi se ometanje kao dio elektroničkog napada. Jednako tako, kao dio elektroničkog napada moguća je provedba operacije obmanjivanja. VOB je elektroničkim djelovanjem sposoban pružiti potporu operacijama suprotstavljanja konvencionalnoj vojnoj prijetnji, asimetričnim ugrozama, te civilnim institucijama u savladavanju kriznih situacija u društvu.

Razvijanje navedenih obavještajnih disciplina dugotrajan je i studiozan proces koji pripadnici VOB-a usavršavaju vojnim vježbama, međunarodnim vojnim vježbama i vojno-vojnom suradnjom s pripadnicima drugih OS u sastavu NATO-a. Znanje i iskustvo koje su pripadnici VOB-a stekli u Domovinskom ratu, a nakon toga u kontinuiranom radu i razvoju, prepoznato je i u sudjelovanju u mirovnim misijama.

Osim toga pripadnici VOB HKoV-a obnašali su i razne dužnosti kao što su POMLT (Police Operational Mentor Liaison Team), MN CS Bn OMLT (Multinational Combat Support Operational Mentor and Liaison Team) NIC, MP (Military Police), NEP, CIMIC, TF, G-2 RCC.


Za provedbu prikupljanja iz slikovnih izvora VOB je opremljen sustavima IBL (sustav izvidničkih besposadnih letjelica) taktičke razine (Mini UAS - Unmanned Aerial System) i operativne razine /SR UAS-Short range). Za svaki od tih sustava, pripadnici VOB-a moraju vladati različitim vještinama upravljanja za dostizanje taktičke ili operativne uporabe sustava kao i sposobnosti razmještaja u prostoru.Copyright (c) Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene